Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "PRZYMIERZE" Warszawa Wilanów

Zapraszamy w każdy poniedziałek o godz. 19:30 - zaczynamy adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

AKTUALNOŚCI 

Wieczór dla Jezusa (25.03.2022)

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (M1 11, 28)

Zapraszamy na otwarte spotkanie dla wszystkich, którzy chcą spędzić czas z Bogiem i znaleźć odpowiedź na pytania stawiane przez życie. Każdy Wieczór dla Jezusa to wspólna adoracja przed Najświętszym Sakramentem i prośba o łaskę pojednania, uzdrowienia i uwolnienia. Nasza modlitwa to również dziękczynienie i chwalenie Boga przez psalmy, pieśni i wspólne uwielbienie JEZUSA. Spotkania odbywają się w Świątyni Opatrzności Bożej, w każdy ostatni piątek miesiąca i rozpoczynają Mszą św. o godz. 20.00. W trakcie każdego Wieczoru dla Jezusa istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

WSPÓLNOTA PRZYMIERZE
www.wspolnota-przymierze.pl


Wejdź w Przymierze z Panem!

Zapraszamy na wspólne spotkania modlitewne w każdy poniedziałek od 6 września 2021 o godz. 19:30. Spotkania będą się odbywać w dolnym kościele (Panteon Wielkich Polaków).

Rozpoczynamy adoracją Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie.Czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego 22.05.2021 godz. 20:00

„Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska,

Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy”

Ps 119,41


Zapraszamy na wspólne czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Zaczynamy o godz. 20:00 w górnym kościele.

Dla osób, które pozostaną w domach, będzie dostępna relacja na kanale YouTube Centrum Opatrzności Bożej.

Z Panem Bogiem

Wspólnota Przymierze


Rekolekcje Wielki Post (01.03.2021)

"Oto teraz czas upragniony,

oto teraz dzień zbawienia"

                               2Kor 6,2b


Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) skierowane są do wszystkich, którzy pragną żyć pełnią życia, czyli z Bogiem, który jest miłością, źródłem mocy i radości.

Rekolekcje te są propozycją dla Ciebie jeśli:

- w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem

- wydaje Ci się, że Go nie znasz lub znasz Go zbyt mało

- pogubiłeś się w życiu lub straciłeś jego sens

- pragniesz zbliżyć się do Boga, poczuć Jego miłość

START: 01.03.2021

godz. 19:30

Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie

Radio Plus

Rekolekcje, które zmieniają życie w Świątyni Opatrzności Bożej

Organizatorzy zachęcają do spotkania z żywym Bogiem i odkrycie darów Ducha Świętego. REO, czyli Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym startują 1 marca.

Odsłuchaj audycji

Drodzy Bracia i Siostry,

chciałem się podzielić z Wami, jak ja trafiłem na REO. Było to tak, że pod koniec września 2019 r. poszedłem do spowiedzi, na Mszy św. niedzielnej. Usłyszałem, że Pan Bóg jeszcze Ciebie nie przekreślił (coś takiego, nie pamiętam, czy dokładnie były to te słowa). W ramach pokuty usłyszałem: W Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczęły się takie rekolekcje, są w poniedziałki, łącznie 10 spotkań. Idź na dwa w ramach pokuty, a potem podejmij decyzję czy będziesz chodził dalej. Jedno już się odbyło, ale możesz jeszcze dołączyć. Spowiadałem się u księdza, którego wcześniej nie znałem, nie kojarzyłem go, wydał mi się nowy w mojej parafii (jestem z innej parafii, z Kabat).

Po powrocie do domu poszukałem w Internecie informacji na temat tych rekolekcji. Znalazłem post na Facebook dotyczący tych rekolekcji, napisałem wiadomość z pytaniem, czy trzeba się jakoś zapisać. Po niedługim czasie otrzymałem odpowiedź: „Po prostu przyjdź”.

Następnego dnia poszedłem. To było moje pierwsze doświadczenie z adoracją, była czymś innym, jakby niezwykłym – 30 minut spędzonych w ciszy patrząc na Najświętszy Sakrament. W trakcie tych spotkań usłyszałem przejmujące świadectwa nawróceń, bardzo ciekawe konferencje. Bardzo dobrze czułem się w ramach grupek dzielenia. Zobaczyłem, że inni też borykają się z różnymi problemami, jak walczą ze swoimi słabościami, jakie obciążenia z przeszłości spoczywają na nich. Że nie tylko ja mam problemy np. ze skupieniem uwagi na modlitwie, całkowitym zerwaniem z grzechami, które wiem, że mnie niszczą, ale mają je też inni wierzący. Będziecie mieli możliwość przyjęcia Pana Jezusa za Waszego jedynego Pana i Zbawiciela. Ja osobiście w tym czasie byłem niespokojny, bo myślę, że nie byłem w stanie łaski uświęcającej, ale samo przyjęcie Go jako jedynego Pana i Zbawiciela było umacniające. Pod koniec rekolekcji wylanie Ducha Świętego. Dla mnie to była absolutna petarda. Głębokie przejmujące odczucia w czasie modlitwy nade mną, usłyszenie cichego głosu w sobie, kim jestem i ogólnego kierunku, w jakim dalej podążać. Już w trakcie zacząłem płakać, a po modlitwie usiadłem z boku i po prostu się poryczałem z radości i wdzięczności za to, czego doświadczyłem. To było przepiękne.

Na początku grudnia rekolekcje się skończyły i w pierwszy poniedziałek po ich zakończeniu był przeznaczony na wizytę duszpasterską w moim bloku (jestem z innej parafii, gdzie wizyty duszpasterskie rozpoczynają się około 20 listopada). Trochę nie było mi po drodze przyjmować księdza tego dnia i pomyślałem sobie, że przecież nigdy tego nie robiłem, to tym razem poproszę o wizytę na koniec okresu wizyt duszpasterskich. Tak zrobiłem. Wizyta odbyła się pod koniec lutego. W związku z nią było kilka śmiesznych zdarzeń, bo najpierw jak czekałem długo na księdza, potem ksiądz trochę na mnie. Ale w końcu się udało. Porozmawialiśmy, pomodliliśmy się, wszystko trwało około 30 minut. Zaczęła się znajomość z tym księdzem. Jakiś miesiąc, dwa później rozmawialiśmy na temat tego, jak trafiłem na REO. Powiedziałem o tej spowiedzi, a on mi odpowiada, to on był tym księdzem, u którego się spowiadałem. Spadła jakby zasłona z moich oczu, coś stało się jasne. Od wizyty duszpasterskiej stał się moim stałym spowiednikiem.

Pan Bóg mocno działa przez REO. Bracie i Siostro po prostu przyjdź.

Z Panem Bogiem

Michał


Słowo pasterskie na Nowy Rok 2021

Życie z Jezusem w mocy Ducha Świętego to przygoda i nieustanne zaproszenie do ,,nowego”, to hasło możemy realizować wyłącznie w sytuacji, gdy jesteśmy ugruntowani w Kościele, a naszym fundamentem jest Chrystus Jezus (1 Kor 3, 11). Pasterze, o których mówi Ewangelia w pierwszy dzień roku, gdy tylko znaleźli Jezusa zaraz zaczęli o Nim opowiadać, a następnie wyruszyli w drogę i uwielbiali Boga. Znaleźć Jezusa osobiście, głosić go światu i uwielbiać go swoim życiem - to zaproszenie jest dla nas nadal aktualne. Jezus przychodzi na świat po to, aby pójść na krzyż i wykupić nas od śmierci, to tam rodzi się Kościół, którego nie przemogą piekielne bramy, a sam Zbawiciel nie zostawia nas samych ale daje nam dar Ducha Świętego.

Jako wspólnoty wchodzimy nie tylko w nowy rok, ale również w nowy czas, w którym zadajemy sobie szereg pytań o to jak ewangelizować? Jak budować nasze wspólnoty? Jak nie schować światła pod korcem czy nie zastracić smaku ewangelicznej soli. Jezus przygotowując uczniów na właśnie taki czas, gdy narody będą bezradne i zatrwożone, gdy ludzie będą żyć w strachu i poczuciu zagrożenia mówi do uczniów: ,,nabierzcie ducha i podnieście głowy” (por. Łk 21,25-28).

Drodzy Liderzy, Pasterze, Animatorzy i członkowie wspólnot. W rozpoczynającym się roku kalendarzowym stoimy w poczuciu bezradności wobec obostrzeń i wyzwań, które przychodzi nam podejmować. Idźmy za Jezusem, naszym Panem – nabierzmy Ducha i podnieśmy głowy! Zadbajmy o siebie, czuwajmy i módlmy się za siebie nawzajem, pielęgnujmy nasze relacje, budujmy tożsamość naszej rodziny jaką jest Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, to często we wspólnocie spotkaliśmy żywego Boga, który przemienił nasze życie. Nie raz słyszeliśmy świadectwa o tym jak ktoś został przyprowadzony na spotkanie i spotkał Boga. Dziś jak nigdy dotąd zatrwożony świat i poraniony grzechami Kościół czeka na ożywiającą moc Ducha Świętego. Nabierzmy Ducha i podnieśmy głowy! Wołajmy o nowe wylanie Ducha Świętego dla naszych wspólnot i parafii, abyśmy mogli przyprowadzać nowe osoby do Jezusa, nie ludzkimi metodami i sposobami ale mocą Ducha Świętego.

Niech w nowym roku Pan Was błogoslawi i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swoje nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i niech Was obdarzy pokojem.

W imieniu Rady KZK
ks. Artur Potrapeluk
Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów
Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce


12.04.2020

"Nie ma go tutaj;Zmartwychwstał" Łk 24,6

... Zbawienie swoje z wiarą spożywajcie,
Zrodzeni w ogniu z Ducha, życiem rozgłaszajcie,
Że Tego, któregośmy krzyżowali
Bóg wezwał z martwych...

niemaGOtu


23.11 Córa Królewska

Córa Ķrólewska to weekendowe spotkanie formacyjne dla kobiet, które pragną pogłębionej refleksji nad swoją kobiecością już od początku życia. Jest kontynuacją spotkania formacyjnego „Kobieto, kim jesteś?”. Będzie tu możliwość poddania leczącej miłości Boga Ojca relacji z matką i ojcem, które – począwszy od dzieciństwa – rzutowały na ich kobiecość i postrzeganie siebie. To okazja, by spotkać się z dziewczynką, która drzemie w każdej kobiecie, aby pomóc jej dojrzeć i nawiązać osobistą, dorosłą więź z Jezusem. W programie nauczanie ze świadectwami, grupy dzielenia, Eucharystia, modlitwa osobista i wspólnotowa.

Kiedy  ? 
Program rozpoczyna się w sobotę 23.11 o godz. 8.00, recepcja od 7.30 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.00.

Gdzie ? 

Centrum Formacji "Wieczernik" Magdalenka

ul. Ks. H. Słojewskiego 19, Magdalenka


Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym ( od 30 września 2019)

"...Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników"
Mk 2,17

Przyjdź na rekolekcje REO jeżeli:
chcesz pogłębić swoją relację z Panem Bogiem
chcesz odkryć Dary Ducha Świętego, które są Tobie podarowane

albo po prostu źle się miewasz bo:

wydaje Ci się, że Bóg nie odpowiada na Twoje modlitwy
czujesz, że utraciłeś sens życia, pogubiłeś się w poszukiwaniu szczęścia
w swoim sercu przeżywasz tęsknotę za Bogiem
nie doświadczasz w swym życiu radości z Dobrej Nowiny
OWOCEM REO JEST OSOBISTE DOŚWIADCZENIE MOCY
I MIŁOŚCI BOGA, OTRZYMANIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO.

Kiedy: poniedziałki (od 30 września 2019), godz. 19.30
Miejsce: Świątynia Opatrzności Bożej, dolny kościół

Podczas rekolekcji zapewniamy opiekę nad dziećmi w wieku powyżej 3 lat.

Rekolekcje będą odbywać się przez 10 tygodni, można na nie dołączyć na pierwszym lub drugim spotkaniu. 

Wymagana jest obecność na conajmniej 8 z 10 spotkań

Więcej informacji


CHARIS - 09.06.2019

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego rozpoczął działalność Charis (Catholic Charismatic Renewal International Service), czyli nowy organizm, zajmujący się koordynacją całej Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Zastępuje on dotychczasowe Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS.

 

Charis został powołany przez Papieża Franciszka, jako Jego pragnienie do budowania większej jedności w ruchu charyzmatycznym. 

Z tej okazji delegaci z całego świata spotkali się na audiencji z Papieżem Franciszkiem. Misję Charis Papież Franciszek streścił w zdaniu: „Nowa i jedyna służba komunii”.

Dowiedz się więcej


Rekolekcje "Kurs Filip" 7-9 czerwca 2019

„Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie,

jest nowym stworzeniem.

To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe.” 2 Kor 5,17

Nie wiemy jak tu się znalazłeś, nie wiemy, czego szukasz i czego pragnie Twoje serce. Ale wierzymy, że nic nie dzieje się przez przypadek…

Być może utraciłeś sens życia, przygniotły Cię problemy dnia codziennego, a może po prostu słabnie Twoja wiara, masz wątpliwości, szukasz Boga i nie możesz go odnaleźć.

Być może masz wielkie pragnienie spotkania z Bogiem i głębszej z nim relacji. Czy Twoje życie może się zmienić? 

Czy Bóg pragnie Twojego szczęścia, czy też pozostaje obojętny na łzy wylewane do poduszki ?

Zapraszamy Cię na: „KURS FILIP”

PRZYJDŹ ! Odkryj na nowo Boga, poznaj odpowiedzi na trudne pytania i napełnij swoje serce pokojem i radością.

Dowiedz się więcejVII Kongres Katolickiej Odnowy – Częstochowa (16-18 maj 2019)

Co 4 lata w Częstochowie odbywa się Kongres Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej.W tym roku będziemy obchodzić VIII Kongres Odnowy w dniach 16-18 maja 2019 r. Jest to czuwanie, które rozpoczyna się już w czwartek (16 maja) i potrwa do soboty (18 maja).

Czytaj dalej


Godzina Miłosierdzia Bożego 28.04.2019 15:00

Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej; choćby grzechy jego były jak noc czarna, miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi seca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni" (Dz 1507) - św. Faustyna Kowalska

Po lewej stronie obraz "Jezus miłosierny" 1934, Eugeniusz Kazimirowski

Odmów z nami Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Czytaj dalej


Wielki Tydzień w Świątyni Opatrzności Bożej

CAŁONOCNA ADORACJA PANA JEZUSA W GROBIE (grafik dla wspólnot, z piątku na sobotę)

22.00 - 23.00 Żywy Różaniec
23.00 - 00.00 Rycerstwo Niepokalanej
00.00 - 01.00 Wspólnota św. Szarbela
01.00 - 02.00 Domowy Kościół
02.00 - 03.00 Rada Duszpasterska
3.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
03.00 - 04.00 Woda Życia
04.00 - 05.00 Wspólnota mam i mężczyzn

05.00 - 06.00 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Przymierze

06.00 - 07.00 Neokatechumenat

Czytaj dalej


Droga Krzyżowa (rozważania audio)

Zachęcamy do odsłuchania rozważań  Drogi Krzyżowej, przygotowanych i nagranych przez Przymierze w 2017 r.

Odsłuchaj


Benedykt XVI o przyczynach kryzysu Kościoła [PEŁNY TEKST PO POLSKU]

Amerykańska stacja EWTN opublikowała angielską wersję listu autorstwa Benedykta XVI, w którym obszernie przedstawia podstawy kryzysu, jaki dotknął Kościół w sferze seksualnej. Zdaniem papieża emeryta, do przyczyn obecnych skandali zaliczyć należy m.in. odrzucenie tradycji na rzecz „nowocześnie pojmowanego Kościoła” czy idee seksualnej rewolucji lat ’60, które przeniknęły w struktury Kościoła. Benedykt XVI wskazuje także na problem homoseksualnych sieci, które zawiązały się w części seminariów. Portal PCh24.pl w całości przetłumaczył list na język polski. Oto jego treść

Czytaj dalej


Via Crucis – Droga Krzyżowa (13 kwietnia 2019)

Już w najbliższą sobotę tj. 13.04.2019 Wspólnota Przymierze będzie współprowadzić Drogę Krzyżowa ulicami Wilanowa. 

Kiedy: sobota (13 kwietnia), godz. 19.00
Miejsce: start Świątynia Opatrzności Bożej, droga ulicami Miasteczka Wilanów


ORRK – Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich

Odnowa w Duchu Świętym jest cząstką Kościoła. Kościół to wspólnota wspólnot. Na poziomie diecezji mamy różne ruchy i stowarzyszenia, które reprezentuje Rada Ruchów (Zrzeszeń) Katolickich w danej diecezji. Na szczeblu krajowym mamy Ogólnopolską Radę Ruchów Katolickich (ORRK). Oba te organy dbają o formację swoich członków poprzez różnego rodzaju inicjatywy i prowadzoną działalność, między innymi poprzez publikowane materiały w swoich biuletynach.

http://warszawa.odnowa.org/category/orrk/


O NAS 

„Przymierze” jest katolicką wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym – jest odpowiedzią na wezwanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby zostawić wszystko i pójść za Nim. Wypowiedzenie Bogu „Tak!” było naturalną konsekwencją i owocem Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym (REO), które po raz pierwszy odbyły się w Parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie w październiku 2013 r. Wspólnota od początku za swój fundament uznała Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, a Jego adorację za swój charyzmat. Jesteśmy więc wspólnotą braci i sióstr w Duchu Świętym, którzy pragną nawiązać i pogłębić osobową relację z Bogiem, uwielbić go w modlitwie oraz przyciągnąć innych do Pana poprzez świadectwo własnego życia. „Przymierze” tworzy nie tyko przestrzeń do rozwoju duchowego, ale i spotkania z drugim człowiekiem. Wspólnota jest bowiem łaską bycia razem, nie tylko duchowo, ale i fizycznie, poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami, troskami i radością.

Nasze działania

Raz na tydzień spotykamy się w Świątyni Bożej Opatrzności, aby adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, rozważać Słowo Boże i modlić się do Ducha Świętego. Każde nasze spotkania, każda modlitwa jest inna, niepowtarzalna, bo…. „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. […]” (J 3, 8) Prócz poniedziałkowych spotkań „Przymierze” podejmuje szereg działań, które służą zarówno członkom wspólnoty, jak i stanowią świadectwo wiary dla innych osób. Należą do nich pielgrzymki (krajowe i zagraniczne), piesze pielgrzymki do warszawskich sanktuariów oraz modlitwa pod krzyżami Warszawy w intencji Ojczyzny i rządzących. „Przymierze” posługuje również w trakcie Wieczoru dla Jezusa – spotkania dla wszystkich, którzy chcą spędzić czas z Jezusem i znaleźć odpowiedź na pytania stawiane przez życie. To wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o łaskę pojednania, uzdrowienia i uwolnienia, a także dziękczynienie i uwielbienie JEZUSA poprzez psalmy i pieśni.

Formacja

Nad formacją „Przymierza” czuwa Centrum Formacji „Wieczernik” Grup Odnowy w Duchu Świętym w Magdalence. Jest to zespół „…kapłanów i świeckich, którzy w poddaniu Duchowi Świętemu podejmują refleksję nad formacją poszczególnych osób i grup Odnowy, realizują tę formację, opracowują materiały i wprowadzają inne osoby, by mogły tę formację realizować. Aktualny kształt działalności powstawał na przestrzeni wielu lat i jest owocem modlitwy i zaangażowania wielu osób, które przyjęły łaskę Odnowy i szukały właściwych środków, aby nie tylko z nią współpracować we własnym sercu, ale też pomóc innym iść tą drogą. Od początku odpowiedzialnym za Centrum Formacji „Wieczernik” jest ks. Andrzej Grefkowicz”.

Jak dołączyć ?

„Przymierze” jest wspólnotą otwartą, co oznacza że każdy może przyjść na nasze spotkanie i pomodlić się z nami. Jeżeli więc czytając ten tekst „coś” drgnęło w Twoim sercu – nie wahaj się i dołącz do nas! Razem z Panem Jezusem czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek o godz. 19:30 w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie (dolny kościół).

Diakonie

Każdy we wspólnocie jest darem wraz ze wszystkimi swymi talentami i osobowością. We wspólnocie funkcjonuje 9 diakonii, w których każdy może ofiarować Bogu swoją pracę i czas na rzecz wsparcia i wzrostu wspólnoty:

Diakonia liturgiczna
Diakonia muzyczna
Diakonia organizacyjna
Diakonia modlitwy wstawienniczej
Diakonia modlitwy osłonowej
Diakonia medialna
Diakonia charytatywna
Diakonia ewangelizacyjna
Diakonia integracyjna

Wejdź w Przymierze z Panem!

REKOLEKCJE


Poniżej podajemy terminy rekolekcji organizowanych przez Centrum Formacji Wieczernik w roku 2021

9.I.2021Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 4Magdalenka
16.I.2021Dzień skupienia o formacji duchowejMagdalenka
19-23.I.Rekolekcje o rozeznawaniu (możliwa forma zdalna 18-22.01.)Magdalenka
24-31.I.Rekolekcje "Uzdrowienie wspomnień"Magdalenka
6-7.II.Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 5Magdalenka
6-7.II.Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 2Zalesie Górne
12-14.II.2. Weekend ZFM (dla młodych)Magdalenka
19-21.II.Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzneMagdalenka
26-28.II.Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą spotkanie 1Zalesie Górne
6-7.III.Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 6Magdalenka
6-7.III.Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 5Zalesie Górne

13.III.Spotkanie Odpowiedzialnych za grupy Odnowy Archidiecezji WarszawskiejMagdalenka

19-21.III.Kurs Filip dla młodychMagdalenka

26-27.III.Spotkanie ze Słowem Bożym - skupienie wielkopostneMagdalenka

26-28III.Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą spotkanie 2Zalesie Górne

10-11.IV.Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 7Magdalenka

10-11.IV.Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 6Zalesie Górne

16-18.IV.3. Weekend ZFM (dla młodych)Magdalenka

16-18.IV.Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą spotkanie 3Zalesie Górne

24-25.IV.zarezerwowanyMagdalenka
30.IV-2.V.Dni skupienia Wspólnoty Dobrego PasterzaMagdalenka
8.V.Spotkanie Odpowiedzialnych za grupy Odnowy Archidiecezji WarszawskiejMagdalenka

8-9.V.Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 7Zalesie Górne

22-23.V.Dni skupienia grupy KyriosMagdalenka
28-30.V.Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą spotkanie 4Zalesie Górne

29-30.V.Weekend dla KobietMagdalenka

5-6.VI.Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 8Magdalenka

5-6.VI.Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 8Zalesie Górne

11-12.VI.Weekend dla MężczyznMagdalenka
18-20.VI.Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzneMagdalenka

25-27.VI.Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą spotkanie 5Zalesie GórneWIECZÓR DLA JEZUSA

Wieczór dla Jezusa (ostatni piątek miesiąca)

Zapraszamy na otwarte spotkania dla wszystkich, którzy chcą spędzić czas z Bogiem i znaleźć odpowiedź na pytania stawiane przez życie. Każdy Wieczór dla Jezusa to wspólna adoracja przed Najświętszym Sakramentem i prośba o łaskę pojednania, uzdrowienia i uwolnienia. Nasza modlitwa to również dziękczynienie i chwalenie Boga przez psalmy, pieśni i wspólne uwielbienie JEZUSA.   Spotkania odbywają się w Świątyni Opatrzności Bożej, w każdy ostatni piątek miesiąca i rozpoczynają Mszą św. o godz. 20.00. W trakcie każdego Wieczoru dla Jezusa istnieje możliwość skorzystania z sakramenty pokuty i pojednania.

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE ODNOWY

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy REO 2021

Rekolekcje REO dają szansę doświadczenia sercem tego, co już często doskonale wiemy: Bóg bardzo mocno mnie kocha, umarł za mnie na krzyżu, otrzymałem dar zbawienia, Bóg pragnie mnie uzdrowić, chce mi dać cały "pakiet" darów i charyzmatów Ducha Świętego. REO to najdłuższa podróż Twojego życia - 40 cm jakie dzieli Twój mózg ("ja wiem") od Twojego serca ("ja czuję")


REO 2019REO 2018


KONTAKT

Lider wspólnoty: Mateusz Karski   (wspolnota@wspolnota-przymierze.pl)
Opiekun wspólnoty: ks. Marcin Ziajkowicz  (xmarcin@parafiaopatrznoscibozej.pl)
Facebook:
https://www.fb.com/Wspolnota.Przymierze

Miejsce spotkań: Świątynia Opatrzności Bożej, Panteon Wielkich Polaków,   ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa
Czas spotkań: poniedziałek, godz. 19.30 (rozpoczynamy adoracją Najświętszego Sakramentu).

POLECAMY

.